DEVELOP YOUR CAREER
IN JAPAN

Ứng tuyển
Về SKG
Công ty Công ty Cổ phần Spring Knowledge Global
Đại diện CEO : Iwai Kazuhiro
CTO : Chu Si Nguyen
Thành lập Tháng 7 - 2016
Địa chỉ
74/13/4 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM